Følgende er en beskrivelse af hvordan River Studio producerer bæredygtige smykker med etiske stene.

Hvad er bioguld og sølv?
Bio henviser til at metallet er 100% genbrugt. River Studio bruger bioguld og biosølv der er affineret i EU og overholder de Europæiske standarder for arbejdsforhold og miljøhensyn.

Hvad er recycled guld og sølv?
Recycled betyder at metallet er delvis genbrug. Størstedelen af guldet stammer fra gamle smykker og andet, men der kan også være nye metaller i. Halvfabrikata som kæder, låse og lignende fås ikke 100% genbrug og der derfor beskrevet som recycle. Guldet er affineret i EU og overholder dermed den Europæiske lovgivning for både Miljø og arbejdes hensyn.

Hvad betyder ædelstenes fair trade level?
River Studio bruger etiske ædelstene og samarbejder med leverandører der følger processen fra mine til marked.

Fair trade level 1:
Fuldstændig fair trade og gennemsigtighed fra mine til marked. Stenen kan følges hele vejen tilbage til minen. Vores leverandør har betydelig indflydelse på vilkårene for arbejderne både i minen og på sliberiet.

Fair trade level 2:
Stenen kan spores tilbage til første salgsled, der garanterer stenens oprindelse fra den specifikke mine, samt opfylder kravene til fair trade for minearbejderne.

Fair trade level 3:
Vores leverandør kender oprindelses landet og garanterer at stenen er lovligt eksporteret samt at handlen ikke har finansieret konflikter og borgerkrig. Stenen er slebet i sliberier, der lever op til vores leverandørs krav om arbejdsforhold og sikkerhed. Vores leverandør tracker hver enkelt sten tilbage til oprindelsesland samt sliberi.

Fair trade level 4:
Vores leverandør garanterer at sliberierne lever op til fair trade standarderne for arbejdsforhold og sikkerhed. Leverandøren kender oprindelseslandet men ikke detaljer fra eksport eller mine.

Direkte lokal handel:
Mange farvede ædelstene hentes op af jorden af de lokale familier på deres egen jord. Det er selvstændige erhvervsdrivende, og kan sammenlignes med når du i Danmark køber æg hos din lokale landmand. River Studio støtter denne form for virksomhed.